Tremtis ir išsaugota viltis

Iš Lazdijų krašto į Sibiro platybes buvo ištremta apie 5000 žmonių. Visi jie puoselėjo viltį sugrįžti atgal į Lietuvą. Edukacijos metu lankytojai susipažįsta su muziejuje tremčiai skirta ekspozicija, okupacinės valdžios vykdytomis represijomis, susitinka su buvusiais Lazdijų krašto tremtiniais, klausosi jų pasakojimų apie  gyvenimą tremtyje, buities ir darbo sąlygas, pastangas išsaugoti savo tautos  papročius, kalbą.

Trukmė: 45 min.

Dalyvių grupė: 10–24 žmonės.

 

 

Muziejaus padalinys: 
Laisvės kovų muziejus

Nuotraukų galerija