Muzeum Walk o Wolność

Muzeum Walk o Wolność (Laisvės kovų muziejus) zaczęto zakładać w 1992 r. z inicjatywy zesłańców rejonu łoździejskiego, partyzantów, więźniów politycznych i ich bliskich. Ekspozycję urządzono w domu, w którym w latach powojennych mieściła się siedziba Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego w Łoździejach (KGB).

Początkowo muzeum działało na zasadzie dobrowolności i zajmowało jeden pokój. Eksponowano w nim zdjęcia zesłańców i więźniów politycznych, a także  inne przedmioty osobiste zdarowane przez mieszkańców rejonu łoździejskiego lub osoby w inny sposób związane z naszym krajem. Muzeum żyło i rozrastało się dzięki staraniom więźniów politycznych, zesłańców, członków Ruchu i ich bliskich.

W dniu 4 marca 1994 r. otwarto je jako Muzeum Walk o Wolność „Szlakami krwi” („Kraujo takais”) należące do Oddziału Kultury Administracji Samorządu Rejonu Łoździejskiego.

Od 2004 r. nazwę Muzeum zmieniono na „Muzeum Walk o Wolność” i stało się ono oddziałem Muzeum Łoździejszczyzny. Obecnie w Muzeum Walk o Wolność czynne są trzy ekspozycje.

Pierwsza ekspozycja odzwierciedla Walki o Wolność drużyny Szarunasa (Šarūno rinktinė) w Okręgu Dajnowskim w okresie drugiej okupacji sowieckiej. Jest to innowacyjna ekspozycja o Bitwie w Kalniškė, wojownikach z Łoździejszczyzny i o miejscach pamięci ku ich czci.  O legendarnym dowódcy partyzanów Litwy Adolfasie Ramanauskasie – Vanagasie (Adolfas Ramanauskas-Vanagas), który żył i pobierał nauki w rejonie łoździejskim, zebrano materiał historyczny, dokumenty, zdjęcia i książki świadczące o bohaterskiej ofierze w imię Litwy. One również są prezentowane w sali pierwszej ekspozycji. 

W pomieszczeniu przedstawiającym byt zesłańców znajdują się używane przez nich przedmioty (większość stworzona własnymi rękoma), dokumenty z tamtego okresu, zdjęcia, wspomnienia, materiały audiowizualne.

Ekspozycja „Łoździejczanie w Ruchu i na Bałtyckim Szlaku” („Lazdijiečiai Sąjūdyje ir Baltijos kelyje”) opowiada o zdarzeniach związanych z Odrodzeniem i uzyskaniem niepodległości Litwy. Uwagę większości przykuwają dary formacji granicznej w Łoździejach: pamiętne medale, pamiątki, podziękowania.

Imprezy. W Muzeum Walk o Wolność organizowane są imprezy ku pamięci historycznej, wystawy, konferencje, nietradycyjne lekcje historii i wychowania obywatelskiego. Organizacje społeczne – członkowie łoździejskiej filii Litewskiego Związku Więźniów Politycznych i Zesłańców (Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, LPKTS),  strzelcy z 4-ej Kompanii Strzeleckiej im. A. Ramanauskasa-Vanagas, młodzi strzelcy, Zespół  Pieśni żołnierskiej o Wolności „Žilvitis” („Łoza”) – aktywnie włączają się w tę akcję i wspierają Muzeum.

Zajęcia edukacyjne.

W Muzeum odbywają się zajęcia edukacyjne na temat partyzanckich walk i historii zesłania.

 „O wolności powiadają nam dzukijskie puszcze” („Mums laisvę byloja Dzūkijos šilai”) – na lekcji edukacyjnej za pomocą wspomnień zapisanych przez pozostałych przy życiu partyzantów oraz  innych materiałów wizualnych zostaje przybliżona historia jednej z pierwszych i największych bitw na Litwie – Bitwy w Kalniškė. Edukacyjny program „Wiecznie żywi” („Amžinai gyvi”) prowadzony jest od maja do czerwca. Zostaje pogłębiona i zdobyta nowa wiedza na temat oporu partyzantów na Litwie. Odbywa się też przegląd i dyskusja wokół filmu dokumentalnego „Partyzancka wojna na Litwie w latach 1943-1953” („Partizaninis karas Lietuvoje (1943-1953 m.))“.

Podczas zajęć pt. „W małym kraju Litwa” („Lietuvos šalelėj”) uczestnicy w młodszym wieku szkolnym zostają zapoznani z historią odtworzenia Państwa Litewskiego, symbolami państwowymi i ich znaczeniami.

Podczas programu „Boże Narodzenie Małego Zesłańca” („Tremtinuko Kalėdos”) dzieci w młodszym wieku szkolnym dowiadują się o tym, jak Litwini świętowali Boże Narodzenie będąc na zesłaniu i jak jest obchodzone teraz.

W czasie zajęć edukacyjnych Zabawki na zesłaniu” („Žaislai tremtyje”) dziatwa zapoznaje się z zabawkami, które zostały przywiezione z Syberii przez naszych rodaków i którymi bawiły się ich dzieci.

Uczestnicy programu edukacyjnego  „Dzieciństwo zmarznięte na zesłaniu” („Tremty sušaldyta vaikystė”) dowiadują się o represjach dokonywanych przez władzę okupacyjną, trudnymi warunkami życia, warunkach materialnych i pracy, jak również o staraniach zachowania narodowych obyczajów, języka i świadomości historycznej.

Informacje dla zwiedzającego.

Zwiedzanie muzeum i programy edukacyjne są bezpłatne.

Zamówienie programów edukacyjnych i wycieczek możliwe pod:

Tel.: +370 617 31489

E. poczta: jurate.paciukoniene@lazdijumuziejus.lt

Nuotraukų galerija