Muzeum Kopciowa im. Emilii Plater

Muzeum Kopciowa im. Emilii Plater zaczęto zakładać w 1984 r. w Szkole średniej w Kopciowie, a w 2006 r. stało się oddziałem Muzeum Łoździejszczyzny i nadano mu imię Emilii Plater. Obecnie w muzeum czynne są cztery ekspozycje.

Największa jest poświęcona litewskiej Joannie d'Arc – hrabiance Emilii Plater, dowódczyni   powstania 1831 r., której dzielność, zasługi i bohaterstwo stały się przykładem nie tylko dla ludzi litewskiej, ale też polskiej, białoruskiej i innych narodowości. Krótka i odważna droga życia Emilii Plater zakończyła się w okolicach Kopciowa – bohaterka została skrycie pochowana na kopciowskim cmentarzu.

Etnograficzna ekspozycja odzwierciedla tradycyjną kulturę i byt Kopciowa z początku XX w. Są tu eksponowane dawne narzędzia rolnicze, przedmioty gospodarstwa domowego, meble. Okienko izby w ekspozycji upamiętnia – wyjątkowo barwną i trochę smutną – historię rodziny policjanta mieszkającej na pograniczu polsko-litewskim w początku XX w.

W muzeum prezentowany jest materiał dotyczący życia i twórczej działalności kompozytora Czesława Sosnowskiego (Česlovas Sasnauskas), wykonawczyni pieśni ludowych Weroniki Powilioniene (Veronika Povilionienė), pierwszej spikerki Litewskiej Telewizji LTV Grażyny  Bigelyte-Bulawiene (Gražina Bigelytė-Bulavienė) oraz innych znanych osób.

Osobną ekspozycję urządzono i poświęcono rodakowi inżynierowi, podróżnikowi, fotografowi, pionierowi wypraw do miejsc zesłania na Syberii i założycielowi stowarzyszenia „Dola” („Lemtis”) – Antanasowi Sadeckasowi (Antanas Sadeckis).

Imprezy. W Muzeum Kopciowa im. Emilii Plater czynne są różne wystawy malarstwa, sztuki ludowej i prac krajoznawczych, organizowane są też spotkania z autorami wystaw, artystami ludowymi, pisarzami i in. 

Zajęcia edukacyjne. Przez cały rok prowadzone są programy edukacyjne: „Od dzisiaj ku zamierzchłym czasom” („Iš šiandienos į senovę”), „Starzy dotąd pamiętają – młodzi jeszcze poznają” („Seni dar mena – jauni tik sužino”), „Papierowe wycinanki” („Popieriaus karpiniai”), „Pośród rut i lilij cicha brzózka się pochyla” („Tarp rūtų ir lelijų tylus berželis svyra”).

Wiosną, w oczekiwaniu na Wielkanoc, prowadzone są zajęcia edukacyjne pt. „Czapkę trzymam, o pisanki proszę” („Kepurę laikau, margučių prašau”).

Zajęcia edukacyjne „Przybywa Boże Narodzenie” („Atvažiuoja Kalėdos”) poświęcone są oczekiwaniu na wielkie zimowe święta. W ich trakcie uczestnicy sporządzają bożonarodzeniowe zabawki.

Informacje dla zwiedzającego.

Zwiedzanie muzeum i programy edukacyjne są bezpłatne.

Zamówienie programów edukacyjnych i wycieczek możliwe pod:

tel.: +370 633 30102;

E. poczta: odeta.barkauskiene@lazdijumuziejus.lt

 

Nuotraukų galerija