Etnograficzna zagroda Dzuka Pranasa

Etnograficzna zagroda Dzuka Pranasa (etnografinė Prano Dzūko sodyba) stanowi największy oddział Muzeum Łoździejszczyzny składający się z sześciu budynków: domu mieszkalnego, spichrzu (spichlerza), stodoły, kuźni oraz dwóch budynków gospodarczych. Jeden z nich został przystosowany do prowadzenia scenicznej działalności – przy etnograficznej zagrodzie Dzuka Pranasa działa amatorski teatr Sodžius (Wieś). W przestrzennych budynkach oddziału są przechowywane duże eksponaty: aparat do wyciskania oleju, urządzenie do produkcji wiórów, młocarnia i in. Zagroda odzwierciedla byt dzukijskiej wsi z początku XX w. Na zwiedzających czekają tam ekspozycje obejmujące dawne narzędzia rolnicze, meble oraz przedmioty gospodarstwa domowego.

Muzeum w Delnicy zostało założone w 1972 r. z inicjatywy Algirdasa Savulisa. Muzeum upamiętnia nie tylko codzienność wcześniejszych czasów, ale również dziś już prawie zanikłą wieś Delnica, leżącą między miejscowościami Szostaków (Šeštokai) i Biruta (Birutė). Mimo że zagroda pod względem etnograficznym należy do regionu Dzukii, znajduje się ona w pobliżu „rubieży”. Granicą między regionami Dzukii i Suwalszczyzny miejscowi mieszkańcy nazywają kolej przebiegającą 2 km na zachód od zagrody. Muzeum ma siedzibę nieco dalej od dróg o intensywnym ruchu drogowym, ale łatwo do niego dotrzeć, więc świetnie nadaje się do organizacji zajęć edukacyjnych, wycieczek i świąt. Etnograficzna zagroda Dzuka Pranasa jest jak dom starców, gdzie młode pokolenie może zapoznać się z przeszłością, starsze – wspomnieć dzieciństwo, a pokolenie seniorów – wrócić pamięcią do czasów swej młodości.

Imprezy. Rokrocznie podczas ciepłej pory roku w Etnograficznej zagrodzie Dzuka Pranasa odbywają się wieczory muzyczne i będące już tradycją święto miłośników teatru – „Zapoznajmy się” („Susipažinkime”), w którym uczestniczą co najmniej cztery teatry nie tylko z Łoździejów, ale też z innych rejonów Litwy.

Zajęcia edukacyjne.

Od końca kwietnia do początku czerwca trwa program edukacyjny „Łozowa fujarka” („Žilvičio dūdelė”). Podczas zajęć edukacyjnych uczestnicy zapoznają się z życiem pastuszków i wykonywanymi przez nich pracami, a także uczą się robić fujarkę z łozy.

Od maja do września prowadzony jest program edukacyjny „Malutki żuczek, w nim siekierka ostra” („Mažas vabaliukas, jame aštrus kirveliukas”). Podczas edukacji mówi się o pszczołach, rzemiośle pszczelarskim, bogactwach przynoszonych przez pszczoły i wierzeniach o pszczelarstwie.

Od maja do września trwa program edukacyjny „Byt Dzukijczyka” („Dzūkelio buitis”). Podczas zajęć przedstawiany jest byt Dzuków, używane przez nich narzędzia i wykonywane prace.

Informacje dla zwiedzającego.

Zwiedzanie muzeum i programy edukacyjne są bezpłatne.

Zamówienie programów edukacyjnych i wycieczek możliwe pod:

Tel.: +370 318 52726

E. poczta:

Nuotraukų galerija