PROJEKTAS „PASTATO REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS KULTŪRINĖMS, MUZIEJINĖMS IR EDUKACINĖMS REIKMĖMS“

PROJEKTAS „PASTATO REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS KULTŪRINĖMS, MUZIEJINĖMS IR EDUKACINĖMS REIKMĖMS“

Praėjusių metų gruodžio 31 dieną Lazdijų rajono savivaldybės administracija baigė įgyvendinti kelerius metus trukusį  projektą „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“, kurio tikslas – pagerinti Laisvės kovų muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

Įgyvendinus projektą, šių metų sausio mėnesį  Lazdijuose iškilmingai atidarytas Laisvės kovų muziejus iš ankštų patalpų persikėlė  į erdvų rekonstruotą pastatą, esantį Vytauto g. 18. Pirmame muziejaus  aukšte įrengtas lankytojų priimamasis,  parodų ir konferencijų salė, kabinetai darbuotojams, baldas-metafora ,,Kokio dydžio yra Laisvė?“ Antrame aukšte – interaktyvios ir modernios ekspozicijos, skirtos tremčiai, partizaniniam judėjimui, pažinčiai su istorijos paženklinto namo savininkais Petrauskais. Rūsyje galima susipažinti su Lazdijų vidaus kalėjimo istorija ir  Sovietų Sąjungos valstybės saugumo ministerijos kalėjimų sistema, Rezistencijos dalyvių išgyvenimais, okupantų vykdytais žiaurumais.

Projekto „Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms“ įgyvendinimui buvo  naudojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšos pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos. Bendra jo vertė – 451088,60 Eur, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – 278729,28 Eur, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 172359,30 Eur.

Laisvės kovų muziejus, įsikūręs rekonstruotose patalpose, sulaukia daugybės lankytojų ne tik iš Lazdijų krašto, bet ir iš kitų Lietuvos vietovių, užsienio valstybių – Lenkijos, Ispanijos, Olandijos, Airijos, Vokietijos, Norvegijos, Prancūzijos.  Per ketverius 2022 metų mėnesius muziejuje apsilankė daugiau kaip pusantro tūkstančio lankytojų, kurie ne tik susipažino su ekspozicijomis, veikiančiomis parodomis, bet nemažai iš jų dalyvavo ir įvairiose edukacijose. Atsinaujinęs muziejus, kuriame daug informacijos apie  Lazdijų krašto ir visos Lietuvos istoriją,  yra įdomus ir suaugusiems, ir moksleiviams. Jo populiarumas vis didėja!

Informaciją pateikė:

Irena Eimanavičienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicinių projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė.

 

Projekto būsena: 

Įgyvendinti

Metai: 

2022

 

Projekto būsena: 
Įgyvendinti
Metai: 
2022

Nuotraukų galerija