Petro Švelinskio Kryžiaus kelio stočių restauracija

Projektas „Petro Švelinskio Kryžiaus kelio stočių restauracija“

Petro Švelinskio Kryžiaus kelio stotys – 14 religinių paveikslų, vaizduojančių Kristaus kančių kelią į Golgotą – Veisiejų Šv. Jurgio bažnyčioje įgytos nuo 1865 metų. Apie 1968 metus nekvalifikuotai atlikta restauracija, tikėtina, slepiant lenkiškus užrašus ir kitas detales. Kryžiaus kelio stotys nėra eksponuojamos dėl prastos būklės.

Projekto tikslas:

1. Restauruoti avarinės būklės Petro Švelinskio Kryžiaus kelio stotis.

2. Skatinti Veisiejų Šv. Jurgio parapijos parapijiečių ir miesto lankytojų domėjimąsi bažnytinėmis kultūros vertybėmis.

Tikslinės grupės: Veisiejų Šv. Jurgio parapijos bendruomenė, vietos mokyklų mokiniai, kaimų bendruomenių nariai, taip pat Veisiejų miestelio lankytojai, besidomintys bažnytinės dailės vertybėmis.

Projekto rezultatas: įgyvendinus projektą bus išsaugoti XVIII a. II pusės – XIX a. meniniu požiūriu vertingi sakralinės dailės kūriniai. Restauruotos Kryžiaus kelio stotys bus prieinamos visoms vietinių gyventojų ir lankytojų grupėms – kiekvienas bendruomenės narys galės išvysti Petro Švelinskio Kryžiaus kelio stočių ekspoziciją, jos bus naudojamos pagal paskirtį.

2018 m. Lietuvos kultūros taryba skyrė 1600 Eur trijų paveikslų restauravimui.

Organizatorius: Lazdijų krašto muziejus.

Restauratorius: Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno restauravimo centro aukščiausios kategorijos molbertinės tapybos restauratorius Linas Lukoševičius.

Partneriai: Veisiejų regioninio parko direkcija, Veisiejų Šv. Jurgio parapija.

Projekto įgyvendinimo metai: 2018 m.

Projekto būsena: 
Įgyvendinti
Projekto nuotrauka: 
Metai: 
2018

Nuotraukų galerija