Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms

PROJEKTAS „PASTATO REKONSTRUKCIJA IR PRITAIKYMAS KULTŪRINĖMS, MUZIEJINĖMS IR EDUKACINĖMS REIKMĖMS“

Projekto tikslas: Pagerinti Laisvės kovų muziejaus teikiamų kultūros paslaugų kokybę ir padidinti jų įvairovę, taip išlaikant esamus bei skatinant papildomus lankytojų srautus.

Tikslinės grupės: Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai (vietiniai lankytojai). Pagrindinės amžiaus grupės, į kurias muziejus orientuojasi Lazdijų mieste ir rajone: vaikai ir jaunimas iki 14 metų, jaunimas nuo 15 iki 29 metų, suaugusieji nuo 30 iki 64 metų ir senyvo amžiaus asmenys nuo 65 metų amžiaus ir daugiau. Taip pat orientuojamasi į Alytaus regiono gyventojus (regioniai lankytojai), Lietuvos gyventojus (nacionaliniai lankytojai), lankytojus iš užsienio. Išskiriama ir kultūrinio, pažintinio turizmo paslaugų teikėjai.

Projekto rezultatas: projekto įgyvendinimo metu bus rekonstruotas pastatas, esantis Vytauto g. 18, Lazijuose, kurio I ir II (palėpės) aukšte bus įrengta lankytojams patogi ir patraukli muziejaus aplinka: lankytojų priimamasis su ekspozicijų detalėmis sudominančiomis muziejaus ekspozicijomis, konferencijų salė, kabinetai muziejaus darbuotojams, II (palėpės) aukšte visa erdvė bus skirta ekspozicijoms.

Rekonstravus pastatą, esantį Vytauto g. 18, Lazdijuose ir į jį perkėlus Laisvės kovų muziejų, pirmiausia tikimasi užtikrinti Lazdijų rajono savivaldybės gyventojų poreikius, ypač moksleivių, vietinių gyventojų ir visų besidominčių ir neabejingų Lazdijų rajone vykusių Laisvės kovų istorijai. Tikimasi, kad atsinaujinęs muziejus paskatins muziejuje apsilankyti ir istorija mažiau besidominčius lankytojus, kurie sudalyvavę edukacinėse programose, aplankę muziejaus ekspozicijas norės čia sugrįžti ir pasidomėti Lazdijų krašto ir Lietuvos istorija išsamiau. Atsinaujinęs muziejus paskatins regioninius, nacionalinius ir užsienio lankytojus aplankyti atsinaujinusiame muziejuje įrengtas ekspozicijas, sudalyvauti kultūriniuose renginiuose, edukacinėse programose. Atnaujinus muziejinę ir ekspozicinę įrangą, muziejaus darbuotojai turės galimybes suorganizuoti daugiau įvairesnių renginių ir taip pritraukti daugiau lankytojų.

Bendra projekto vertė – 484 769,35 Eur, iš jų: ES struktūrinių fondų lėšos – 299 541,00 Eur,

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 185 228,35 Eur.

Projekto vykdymo pradžia – 2016-05-11

Projekto vykdymo pabaiga – 2019-12-31

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimui naudojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos.

Informaciją pateikė

Indrė Adomynienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyriaus vyriausioji specialistė

Tel. (8 318) 66141, Mob. tel. 8 613 05460

El. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt

Projekto būsena: 
Įgyvendinami
Projekto nuotrauka: 
Metai: 
2018-2020

Nuotraukų galerija