Sutvarkytas poeto Motiejaus Gustaičio memorialinis namas

Gegužės mėnesį Lazdijuose baigti  poeto, kunigo, filosofijos mokslų daktaro, literatūros ir kultūros tyrinėtojo, vertėjo, pedagogo, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojo, vieno iš „Gabijos“ ir „Žiburio“ draugijų steigėjo, žurnalo „Žiburys“ redaktoriaus (1911-1914) Motiejaus Gustaičio (1870-1927) namo tvarkybos darbai. Medinis vieno aukšto namas su mansarda pastatytas 1924 m.

Šiame name (dabartinėje Seinų g., 31) nuo 1924 m. iki mirties gyveno ir kūrė Motiejus Gustaitis. 1990 metais šiame name buvo įkurtas M. Gustaičio memorialinis muziejus. Šioje pačioje gatvėje, vadovaujant M. Gustaičiui, 1920 metais įsikūrė iš Seinų į Lazdijus persikėlusi lietuvių „Žiburio“ gimnazija. M. Gustaitis buvo pirmasis jos direktorius. Kadangi gimnazijai skirtos patalpos buvo mažos ir nepritaikytos mokyklai, todėl jas reikėjo plėsti. Vyriausybė per Seinų apskrities savivaldybę gimnazijos namams statyti paskyrė pašalpą. Šalia gimnazijos iškilo du nauji mediniai namai: viename iš jų įrengtos keturios klasės, o kitame – mažesniame namelyje – butas direktoriui. Šiame nedideliame vieno aukšto pastate buvo direktoriaus darbo kambarys ir kartu miegamasis, o antroje namelio pusėje – gimnazijos raštinė.

Muziejaus pastatas pradėtas tvarkyti  2019 m. kovo mėnesį pagal UAB „Panprojektas“ parengtą  tvarkybos darbų projektą (projekto vadovė architektė Elvyra Klimavičienė). Pastatas tvarkytas iš esmės – restauruoti akmenų mūro pamatai, protezuoti puvinio pažeisti sienojų fragmentai, restauruoti fasadų ir interjero elementai. Stengtasi išsaugoti kuo daugiau autentiškų pastato detalių, atskleisti vertingąsias objekto savybes. Atlikti vidaus sienų, patalpų grindų, stogo remonto darbai.

Restauruotame pastate ir toliau veiks poeto memorialinis muziejus. Įgyvendinus projektą, pastatas bus pritaikytas lankytojams, įrengtos ekspozicijos su modernia vaizdo, garso, kompiuterine bei ekspozicijų įranga, baldais. Ekspozicijoje bus rodomos nuotraukos, knygos, laiškai, prisiminimai, pasakojantys apie M. Gustaičio gyvenimą ir kūrybą.

Vienas pirmųjų poetų simbolistų M. Gustaitis palaidotas Lazdijų kapinėse, jo kapas – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Viena iš Lazdijų gatvių pavadinta Motiejaus Gustaičio vardu. 1995 m. M. Gustaičio vardu pavadinta Lazdijų gimnazija.

Projekto „Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas“ (vertė – 242419,00 Eur.) vykdytojas - Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Projektas finansuotas Europos Sąjungos fondų  ir Lazdijų rajono savivaldybės lėšomis.

 

Muziejaus padalinys: 
Lazdijų krašto muziejus

Nuotraukų galerija