Renginys, skirtas Vinco Kazoko 100-osioms gimimo ir 35-osioms mirimo metinėms paminėti

2019 m. spalio 29 d. vyko renginys „Mūsų tiesioginis uždavinys – tautai laimėti laisvę“, skirtas Vinco Kazoko 100-osioms gimimo ir 35-osioms mirimo metinėms paminėti.

Vincas Kazokas gimė 1919 m. Mėčiūnų kaime (Kapčiamiesčio valsčiuje). Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus pedagoginiame institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, ten 1947 m. vedė Genovaitę Budreikaitę, o 1949 m. atvyko į Australiją, kur ir gyveno iki pat mirties 1984 m. spalio 30 d. Studijų metais aktyviai dalyvavo visuomeninėje, literatūrinėje veikloje, pradėjo spausdinti savo kūrybą to meto periodinėje spaudoje. 1947 m. įstojo į Lietuvių rašytojų draugiją. 1953 m. išleido eilėraščių knygą „Sapnų pėdomis“, vėliau, nuo 1961 m. iki pat mirties redagavo pagrindinį Australijos lietuvių laikraštį „Mūsų pastogė“.

Renginio metu apie rašytoją, poetą, žurnalistą, vertėją ir visuomenės veikėją Vincą Kazoką pasakojo literatas Juozas Žitkauskas (Vilnius) ir poetas Kęstutis Sukackas (Lazdijai). Viešnia iš Australijos – poeto dukra Ugnė Kazokas pasidalino savo prisiminimais apie tėvą, skaitovas Paulius Šironas (Vilnius) skaitė V. Kazoko eiles ir straipsnių ištraukas, akordeono mokytoja Irena Gudebskienė (Veisiejai) atliko liaudies dainas.

Renginio dalyviams sveikinimo ir padėkos žodžius išsakė bei atminimo dovanas įteikė Lazdijų rajono savivaldybės merės pavaduotojas Audrius Klėjus ir Lazdijų krašto muziejaus direktorė Daina Pledienė.

Muziejaus padalinys: 
Lazdijų krašto muziejus

Nuotraukų galerija