Renginys ,,Sausio 13-oji – tautos laisvė“

Šiandien Laisvės kovų muziejus aštuntą valandą ryto prisijungė prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.  Languose buvo uždegtos vienybės, atminimo ir pergalės žvakutės.

 Į 12 valandą vykusį renginį ,,Sausio 13-oji – tautos laisvė“, skirtą Laisvės gynėjų dienai paminėti, susirinko gausus būrys rajono žmonių, tarp jų – ir nemažai jaunimo. Renginyje dalyvavo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Petras Mikelionis, laikinai pavaduojantis rajono merę, rajono tarybos nariai.

Renginio metu buvo akcentuota, kokia svarbi mums visiems Sausio 13-oji, kuomet visi susikibę rankomis, išsaugojome savąją Laisvę. Apgynėme ją ne ginklais, o drąsa ir vienybe, dainomis ir susitelkimu, trokšdami gyventi laisvoje Lietuvoje, mūsų visų namuose.

 Sausio 13-ąją  sovietinei armijai ir specialiesiems daliniams užimant Lietuvos radijo ir televizijos pastatą, Televizijos bokštą, žuvo 14 nepriklausomybės gynėjų, dar beveik tūkstantis žmonių buvo sužeista ar kitaip nukentėjo. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleiviai pristatė 14 žuvusiųjų didvyrių, kiekvienam iš jų  uždegė po žvakelę, skyrė  neužmirštuolių žiedus, simbolizuojančius amžiną prisiminimą to, kas įvyko ir pagarbą už mūsų ateitį kovojusiems žmonėms. Laisvės gynėjai, paaukoję savo gyvybes  vardan Lietuvos, buvo pagerbti tylos minute. Kartu pagerbti ir narsūs Ukrainos kovotojai, žuvę už savo tautos ir mūsų visų laisvę. Vieningai sugiedotas Lietuvos valstybės himnas.

Sausio 13-osios įvykiuose aktyviai dalyvavo ir Lazdijų rajono žmonės. Šių dienų prisiminimais dalinosi Lazdijų rajono Sausio 13-osios Gynėjų draugijos vadovas Valdas Ribinskas,  šios draugijos narys Marijonas Kubilius, aktyvi Lazdijų krašto visuomenininkė Onutė Vaišnorienė, pristačiusi ir savo mamos, Dainavos apygardos, Šarūno rinktinės partizanų ryšininkės, talentingos dainų kūrėjos Elės Radzevičiūtės-Andriuškevičienės kūrybą. Lazdijietis poetas, žurnalistas Kęstas Sukackas ne tik prisiminė  Sausio 13-osios įvykius, bet ir perskaitė tuo laikotarpiu sukurtą eilėraštį. Apie šios datos svarbą, iškovotą laisvę  kalbėjo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Valdas Petras Mikelionis, laikinai pavaduojantis rajono merę, rajono tarybos nariai  Romas Leščinskas, Artūras Margelis.

 Lazdijų meno mokyklos moksleivė Naida Petruškevičiūtė (parengė mokytoja Violeta Česnulytė) ir Luka Bagdonaitė (parengė mokytoja Eglė Malinauskienė) atliko jautrias patriotines dainas. Susirinkusieji sudainavo ir  Elės Radzevičiūtės-Andriuškevičienės sukurtą, po visą Lietuvą pasklidusią, laisvės kovoms skirtą dainą ,,Mėnulis – tikras tėvas jo“.

Renginio pabaigoje susirinkusieji  žiūrėjo trumpametražį  filmą apie Sausio 13-ąją, kurį sukūrė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai kartu su moksleiviais.

 Šiandien mes visi galime džiaugtis – Lietuvoje, kaip gražiausia gėlė, žydi LAISVĖ!!!  Tačiau turime prisiminti, kad LAISVĖ nėra duotybė, dėl jos reikia kovoti, ją reikia ginti, saugoti, branginti, nes agresorių pakanka ir šiuolaikiniame pasaulyje.

 Būkime vieningi, stiprūs, tikri patriotai. Juk atskirai mes - tik vandens lašeliai, o kartu – visas okeanas!

                     

Muziejaus padalinys: 
Laisvės kovų muziejus

Nuotraukų galerija