Projektas „Kryždirbystės amato tradicija Lazdijų krašte“

Lazdijų krašto muziejus pradeda projekto „Kryždirbystės amato tradicija Lazdijų krašte“ įgyvendinimą.

2019 m. pabaigoje Lazdijų rajono savivaldybę ir Lazdijų krašto muziejų pasiekė džiugi žinia, kad Lietuvos kultūros taryba, vadovaudamasi Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašu, skyrė dalinį finansavimą Alytaus apskrities   prioriteto „Profesionaliosios kūrybos skatinimas ir sklaida“ projektui „Kryždirbystės amato tradicija Lazdijų krašte“ įgyvendinti. Lietuvos kultūros taryba https://www.ltkt.lt/ projektui įgyvendinti skyrė 3000 Eur, likusius pinigus 1289 Eur projekto įgyvendinimui skirs Lazdijų rajono savivaldybė.

Dėl koronaviruso pandemijos projekto veiklos laikinai buvo pristabdytos, tačiau dabar, švelninat karantino sąlygas, projekto veiklos tęsiamos. Projektas bus vykdomas Lazdijų krašto muziejaus padalinyje – Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje. Šiuo metu vyksta viešųjų pirkimų procedūros prekėms ir paslaugoms įsigyti.

Birželio 17 d. Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje vyks seminaras kryždirbystės Dzūkijoje tema. Pakviesti du lektoriai-kryždirbiai – Algis Svirnelis ir Audrius Goberis.

Birželio 22, 23 ir 24 d. Etnografinėje Prano Dzūko sodyboje vyks kryždirbių pleneras. Plenero metu bus pagamintas kryžius, kuris po plenero bus pašventintas ir pastatytas Etnografinės Prano Dzūko sodybos prieigose.

Šiandien kryždirbystė tebėra gyva žodžiu ir praktiškai perduodama liaudies meno tradicija. Šio amato niekada nebuvo mokoma mokyklose – paminklus kuria savamoksliai meistrai. Kryždirbystė yra daugiau nei vien tradicinio amato samprata, apsiribojanti kryžiaus sukūrimu. Lietuviškoji kryždirbystė yra sinkretinis liaudies kultūros reiškinys. Nuo 2001 m. kryždirbystė įtraukta į UNESCO nematerialiųjų pasaulio paveldo objektų sąrašą.

2020-ieji paskelbti Tautodailės ir UNESCO Pasaulio paveldo Lietuvoje metais.

Muziejaus padalinys: 
Laisvės kovų muziejus

Nuotraukų galerija