Pradedamas įgyvendinti projektas "Svetingas muziejus"

Projekto tikslas – siekiant gerinti lankytojams teikiamų paslaugų kokybę Lazdijų krašto muziejuje bus sukurta ir įdiegta audio gido paslauga.

Tikslinė projekto auditorija – turistai iš Lietuvos ir kitų valstybių, kelionių organizatoriai, turizmo informacijos centrų darbuotojai.

Projekto rezultatas – projekto įgyvendinimo metu numatoma:

·        įsigyti 12 planšetinių audio gido komplektų,

·        paruošti informaciją ir sukurti audio gido turinį lietuvių kalba ir anglų ir lenkų kalbomis bei įdiegti šią paslaugą.

Įgyvendindami šį projektą siekiame, kad  Lazdijų krašto kultūrinis paveldas, tradicijos, papročiai ir kultūra būtų dar patraukliau reprezentuojami atvykstantiems užsieniečiams.

2020 m. gruodžio mėn. planuojamas projekto veiklų pristatymo renginys.

Lietuvos kultūros taryba projekto įgyvendinimui skyrė 11 600 Eur.

Muziejaus padalinys: 
Lazdijų krašto muziejus

Nuotraukų galerija