Mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“

2019 m. lapkričio 20 d. Lazdijų švietimo centre vyko Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčių mokinių švietimo istorijos konferencija „Dzūkijos krašto švietėjai“, kurią organizavo Lazdijų krašto muziejus, VšĮ Lazdijų švietimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius. Jos tikslas – skatinti mokyklų bendruomenes labiau domėtis ir fiksuoti savo gimtojo krašto švietimo istoriją, suvokti švietimo reikšmę, ugdyti pilietinę savivoką.

Konferencijoje buvo kviečiami dalyvauti Lazdijų rajono savivaldybės ir Seinų bei Punsko valsčiaus mokyklų 8–12 (I–IV g) klasių mokiniai.

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos vaikų folkloro ansamblis „Voverėlė“ praskaidrino konferencijos dalyvių nuotaiką atlikdami dvi dainas – „Aras“ ir „Bėginėjo povela po dvarų“.

Konferencijoje dalyvavo ir pranešimus skaitė: Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos mokiniai Edvinas Jerašius, Gabrielė Dapkūnaitė ir Karolis Struckus (pranešimas „Mamos pramintu keliu“, vadovė mokytoja Salomėja Paškevičienė), Ugnė Černiauskaitė ir Austėja Radišauskaitė (pranešimas „Mokytojos Onos Černiauskienės gyvenimas ir veikla“, vadovė mokytoja Salomėja Paškevičienė);

Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinės mokyklos mokinės Gintarė Vektoriūtė, Ida Bobinaitė ir Indra Valinčiūtė (pranešimas „Jonas Pajaujis – agronomas, visuomenininkas, mokytojas“, vadovė mokytoja Onutė Vaznelienė);

Seinų lietuvių „Žiburio“ mokyklos mokinės Inga Zdanavičūtė ir Onutė Karaneckaitė (pranešimas „Krasnagrūdos mokyklos (Lenkija) lietuviško švietimo istorija“, vadovai mokytojai Janina Macukonienė ir Tadas Bagdonavičius);

Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos mokinės Rūta Sadeckaitė ir Skaistė Dimšaitė (pranešimas „Buvusi Veisiejų gimnazijos mokytoja Julija Leskauskienė“, vadovė mokytoja Nijolė Goberytė);

Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokinės Justė Dainauskaitė ir Gintarė Juodsnukytė (pranešimas „Skautų veikla Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijoje“, vadovė mokytoja Laima Bielevičienė);

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės pagrindinės mokyklos mokiniai Karolina Misevičiūtė ir Aidas Kukučionis (pranešimas „Mokytojai V. ir Z. Sabaliai“, vadovė mokytoja Dalė Goberienė).

Konferencijoje dalyvavo ir Lazdijų krašto garbės kraštotyrininkė Irena Monika Poviliūnienė, kuri apibendrino pranešimus bei pasidžiaugė mokinių kraštotyrine veikla ir domėjimusi savo krašto istorija.

Lazdijų rajono merės Ausmos Miškinienės bei savivaldybės administracijos vardu Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė Jasiulevičienė sveikino ir moksleivius, ir mokytojus bei įteikė jiems atminimo dovanėles. Pranešimus rengusiems ir skaičiusiems mokiniams buvo įteiktos Lazdijų krašto muziejaus padėkos. Lazdijų švietimo centro metodininkė Jurgita Balevičiūtė mokytojams įteikė Lazdijų švietimo centro pažymėjimus.

Muziejaus padalinys: 
Lazdijų krašto muziejus

Nuotraukų galerija