Konferencija „Mūsų tiesioginis uždavinys – tautai laimėti laisvę“

2019 m. spalio 30 d. Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje vyko konferencija „Mūsų tiesioginis uždavinys – tautai laimėti laisvę“, skirta Vinco Kazoko 100-osioms gimimo ir 35-osioms mirimo metinėms paminėti.
Vincas Kazokas gimė 1919 m. sausio 15 d. Mėčiūnų kaime (Kapčiamiesčio valsčiuje, Seinų apskrityje). Mokėsi Mėčiūnų pradžios mokykloje, Leipalingio progimnazijoje, Lazdijų gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Vilniaus pedagoginiame institute. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją,  1947 m. vedė Genovaitę Budreikaitę. 1949 m. atvyko į Australiją, kur ir gyveno iki pat mirties 1984 m. spalio 30 d. Studijų metais aktyviai dalyvavo visuomeninėje, literatūrinėje veikloje, pradėjo spausdinti savo kūrybą to meto periodinėje spaudoje. 1947 m. įstojo į Lietuvių rašytojų draugiją. 1953 m. išleido eilėraščių knygą „Sapnų pėdomis“, vėliau, nuo 1961 m. iki pat mirties redagavo pagrindinį Australijos lietuvių laikraštį „Mūsų pastogė“. Po rašytojo mirties buvo išleista poezijos knyga „Ugnis ir žodis“.
Renginio metu pranešimus  apie rašytoją, poetą, žurnalistą, vertėją ir visuomenės veikėją Vincą Kazoką skaitė Odeta Barkauskienė (Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus), Virginija Babonaitė-Paplauskienė (Maironio literatūros muziejus, Kaunas), literatas Juozas Žitkauskas (Vilnius).Viešnia iš Australijos – poeto dukra Ugnė Kazokas pasidalino savo prisiminimais apie tėvą, skaitovas Paulius Šironas (Vilnius) skaitė Vinco Kazoko eiles ir straipsnių ištraukas. Muzikinius kūrinius atliko Aldona Rudzienė, Renata Valukonienė ir Laimis Juškaitis. Renginio dalyviams buvo padėkota ir įteiktos atminimo dovanėlės.

Muziejaus padalinys: 
Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus

Nuotraukų galerija