Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas

PROJEKTAS „MOTIEJAUS GUSTAIČIO MEMORIALINIO NAMO KOMPELKSINIS SUTVARKYMAS“

Projekto tikslas: Padidinti Motiejaus Gustaičio memorialinio namo, esančio Seinų g. 31, Lazdijuose, kaip kultūros paveldo objekto, žinomumą ir teikti jame kokybiškas kultūrines ir edukacines paslaugas, pritraukiant lankytojų.

Tikslinės grupės:  Lazdijų rajono savivaldybės gyventojai (vietiniai lankytojai). Pagrindinės amžiaus grupės, į kurias muziejus orientuojasi Lazdijų mieste ir rajone: vaikai ir jaunimas iki 14 metų, jaunimas nuo 15 iki 29 metų, suaugusieji nuo 30 iki 64 metų ir senyvo amžiaus asmenys nuo 65 metų amžiaus ir daugiau. Taip pat orientuojamasi į Alytaus regiono gyventojus (regioniai lankytojai), Lietuvos gyventojus (nacionaliniai lankytojai), lankytojus iš užsienio. Išskiriama ir kultūrinio, pažintinio turizmo paslaugų teikėjai.

Projekto rezultatas: gyvendinus projektą, pastatas bus pritaikytas lankytojams, pastato patalpose bus įrengtos ekspozicijos lankytojams su modernia vaizdo, garso, kompiuterine bei ekspozicijų įranga, ir baldais.

Kompleksiškai sutvarkius Motiejaus Gustaičio memorialinį namą, esantį Seinų g. 31, Lazdijuose ir jame  vykdant kokybiškas kultūrines ir edukacines veiklas, bus pritraukiama daugiau lankytojų, kurie ne tik susipažins su Motiejaus Gustaičio asmenybe, tačiau tai padidins ir paties memorialinio namo, kaip kultūros paveldo objekto žinomumą. Tiesioginę naudą iš įgyvendinamo projekto gaus Lazdijų miesto ir rajono savivaldybės gyventojai, taip pat regioniniai, nacionaliniai ir užsienio svečiai, kurių tikslas yra tenkinti kultūrinius ir turistinius poreikius.

Bendra projekto vertė – 242419,00 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto įgyvendinimui naudojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir pritaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ ir Lazdijų rajono savivaldybė biudžeto lėšos.

ES struktūrinių fondų lėšos – 206056,00 Eur;

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 36363,00 Eur.

Informaciją pateikė

Indrė Adomynienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyrius                                                 

Vyriausioji specialistė

Tel. (8 318) 66 141

Mob. tel. 8 613 05460

El. p. indre.adomyniene@lazdijai.lt

 

 

Projekto būsena: 
Įgyvendinami
Projekto nuotrauka: 
Metai: 
2018-2020

Nuotraukų galerija