Lazdijų krašto muziejus

Lazdijų krašto muziejaus istorija ilga ir įdomi. Pats muziejaus pastatas yra vienas seniausių Lazdijų miesto eksponatų – tai senoji Seinų „Žiburio“ gimnazija.

1924 m. pirmąjį muziejų Lazdijuose prie senosios „Žiburio“ gimnazijos įkūrė šios gimnazijos direktorius, kunigas, talentingas pedagogas Motiejus Gustaitis. Jis surinko tautosakos, etnografijos, buities eksponatų bei archeologinių radinių ir sukūrė ekspoziciją. Čia buvo saugomas ir karaliaus Žygimanto Augusto 1597 m. Lazdijų miestui suteiktos privilegijos aktas.  

1936 m. suvalstybinus gimnaziją muziejus sunyko.

1974 m. Seinų „Žiburio“ gimnazijos pastate buvo įkurta Salomėjos Nėries ekspozicija. 

1995 m. restauruotose Seinų „Žiburio“ gimnazijos patalpose įsikūrė Lazdijų istorijos, kultūros ir švietimo muziejus.

Nuo 2004 m. muziejus vadinamas Lazdijų krašto muziejumi.

Muziejus atspindi Lazdijų krašto istoriją. Čia eksponuojami archeologiniai radiniai, senųjų žemėlapių kopijos, kuriose pirmą kartą buvo pažymėtas Lazdijų miesto vardas, įvairūs istoriniai dokumentai.

Lazdijų krašto muziejaus ekspozicija prasideda nuo tarpukario laikotarpio miesto scenografijos. Joje atkartotas centrinės gatvės vaizdas. Iš šios ekspozicijos galima sužinoti, kaip tarpukariu atrodė miestelio centras.

Ekspozicijoje „Senoji gimnazijos klasė” lankytojams pristatoma krašto švietimo istorija. Joje galima susipažinti su senosiomis mokymo priemonėmis, pasėdėti senuosiuose mokykliniuose suoluose, rašyti žąsies plunksna. Čia eksponuojami senoviniai vadovėliai, mokymo programos, didaktinė medžiaga. 

1928–1931 metais Lazdijuose gyveno ir dirbo poetė Salomėja Nėris (1904–1945 m.). Salomėjos Nėries memorialinė ekspozicija, įrengta buvusios Seinų „Žiburio“ gimnazijos antrame aukšte. Kambaryje, vadinamame „Karstu“, eksponuojama medžiaga, susijusi su Salomėjos Nėries gyvenimu  Lazdijuose. 

Poetė, gyvendama Lazdijuose, išleido antrąjį savo poezijos rinkinį „Pėdos smėly“ (1931 m.). Šiam poezijos rinkiniui įamžinti sukurta šviesos instaliacija „Smėlio takas“.

Lazdijų krašto muziejuje veikia įvairios dailės, liaudies meno, kraštotyros darbų parodos.

Prie Lazdijų krašto muziejaus prijungti penki padaliniai:

Motiejaus Gustaičio memorialinis namas-muziejus,

Laisvės kovų muziejus,

Etnografinė Prano Dzūko sodyba,

Veisiejų krašto muziejus,

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus.

 

Lazdijų krašto muziejuje vykdomos edukacinės programos:

Augalas poezijoje, augalas arbatoje

Eilėraštis-dėlionė

Slapta mokykla

Žvakių liejimas

Užgavėnių kaukės

Velykų rytą lelija pražydo

Senųjų Lazdijų beieškant

Baltiški raštai

Atsiųsk man ranka rašytą atviruką

Nuotraukų galerija