Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejus pradėtas kurti 1984 metais Kapčiamiesčio vidurinėje mokykloje. 2006 metais tapo  Lazdijų krašto muziejaus padaliniu ir buvo pavadintas Emilijos Pliaterytės vardu. Šiuo metu muziejuje veikia keturios ekspozicijos.

Viena iš jų, pati didžiausia, skirta 1831 m. sukilimo karžygei, kapitonei, grafaitei Emilijai Pliaterytei – lietuviškajai Žanai d’Ark, kurios narsa, jos žygdarbiai ir didvyriškumas tapo pavyzdžiu ne tik  lietuvių, bet ir  lenkų, baltarusių bei kitų tautų žmonėms.

Emilijos Pliaterytės trumpas, didvyriškas gyvenimo kelias baigėsi Kapčiamiesčio apylinkėse. Karžygė buvo slapta palaidota Kapčiamiesčio kapinėse.

Muziejuje sukurta etnografinė ekspozicija, kuri atspindi XX a. pradžios Kapčiamiesčio tradicinę kultūrą, buitį. Čia eksponuojami senoviniai ūkio padargai, namų apyvokos daiktai, baldai. Ekspozicijoje esantis trobos langelis mena XX a. pradžios Lietuvos – Lenkijos pasienyje itin spalvingą ir šiek tiek liūdną pasienio policininko šeimos istoriją.

Muziejuje eksponuojama medžiaga, susijusi su kompozitoriaus Česlovo Sasnausko, liaudies dainų atlikėjos Veronikos Povilionienės, pirmosios LTV diktorės Gražinos Bigelytės-Bulavienės ir kitų žymių žmonių gyvenimu bei kūrybine veikla.

Atskira ekspozicija įrengta  inžinieriui, keliautojui, fotografui, ekspedicijų į Sibiro tremties vietas pradininkui, bendrijos „Lemtis“ įkūrėjui Antanui Sadeckui.

Renginiai.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje veikia įvairios dailės, liaudies meno, kraštotyros darbų parodos, organizuojami susitikimai su parodų autoriais, liaudies menininkais, rašytojais ir kt.

Kapčiamiesčio Emilijos Pliaterytės muziejuje vykdomos edukacinės programos:

Kvapnūs maišeliai su baltiškais simboliais

Iš šiandienos į senovę

Seni dar mena – jauni tik sužino

Kepurę laikau, margučių prašau

Atvažiuoja Kalėdos

Moteris amžių istorijoje

Aš labai myliu Lietuvą

Barsuko sapnas (skirta pusiaužiemiui paminėti)

 

Nuotraukų galerija